1. Αποδοχή των όρων με τη χρήση της ιστοσελίδας
Η πρόσβαση και η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ("Τοποθεσία") υπόκεινται στους ακόλουθους όρους χρήσης και σε όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Μέσω της πρόσβασης και χρήσης αυτής της Τοποθεσίας, αποδέχεστε πλήρως τους όρους χρήσης και αποδέχεστε ότι κάθε άλλη συμφωνία μεταξύ υμών και της Coca-Cola Ελληνικής Εταιρείας Εμφιαλώσεως Α.Ε αντικαθίσταται από το παρόν σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του παρόντος. Εάν δεν αποδέχεστε πλήρως τους όρους χρήσης, παρακαλούμε να αποχωρήσετε από την παρούσα Τοποθεσία.

2. Καθεστώς ιδιοκτησίας περιεχομένου
Η παρούσα τοποθεσία και όλα τα περιεχόμενά της στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά, το κείμενο, το σχέδιο, τα λογότυπα, τα γραφικά, τα εικονίδια και οι εικόνες, ("το Περιεχόμενο"), προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Coca-Cola Ελληνικής Εταιρείας Εμφιαλώσεως Α.Ε ή και τρίτων.

Κάθε Περιεχόμενο που είναι εμπορικό σήμα, λογότυπο ή σήμα υπηρεσιών αποτελεί επίσης καταχωρημένο ή μη εμπορικό σήμα της Coca-Cola Ελληνικής Εταιρείας Εμφιαλώσεως Α.Ε ή της The Coca-Cola Company ή τρίτων.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου, εκτός αυτού που προβλέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς έγγραφη άδεια της Coca-Cola Ελληνικής Εταιρείας Εμφιαλώσεως Α.Ε. Σας γνωστοποιούμε επίσης, ότι η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε και η The Coca-Cola Company θα κάνουν πλήρη χρήση των ένδικων μέσων που τους παρέχουν τα πνευματικά δικαιώματα όπως προβλέπεται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ποινικής δίωξης.

3. Χρήση της Τοποθεσίας
Η Τοποθεσία είναι αποκλειστικά για χρήστες που είναι δεκαοκτώ (18) ετών ή μεγαλύτεροι ή κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών άλλα έχουν την συναίνεση του γονέα ή κηδεμόνα τους. Οποιαδήποτε εγγραφή, χρήση ή πρόσβαση στην Τοποθεσία από οποιονδήποτε κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών χωρίς τη συναίνεση του γονέα ή κηδεμόνα είναι απαγορευμένη, χωρίς άδεια και αποτελεί παραβίαση των παρόντων Ορων Χρήσης. Με την πρόσβαση σας στην Τοποθεσία, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε δεκαοκτώ (18) ετών ή μεγαλύτεροι ή ότι είστε κάτω των δεκαοκτώ ετών (18) άλλα έχετε τη συναίνεση του γονέα ή κηδεμόνα σας και συμφωνείτε να τηρήσετε όλους τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Τοποθεσίας.

Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε σας χορηγεί την άδεια χρήσης της παρούσας Τοποθεσίας με τον ακόλουθο τρόπο:

4. Απόρρητο
Όλες οι προσωπικές πληροφορίες (για παράδειγμα, το όνομά σας, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) που αποστέλλετε στην Τοποθεσία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο θα χρησιμοποιηθούν από την Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε σύμφωνα με την Δήλωση περί απορρήτου της παρούσας Τοποθεσίας. Κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας ή υλικό που αποστείλετε στην Τοποθεσία, όπως ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις κλπ, θα θεωρηθούν ότι δεν έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν πληροφορίες για αποκλειστική χρήση και ως εκ τούτου, η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε μπορεί να τα χρησιμοποιήσει όπως επιθυμεί.

5. Απαγόρευση πρόσβασης
Είναι στη διακριτική ευχέρεια της Coca-Cola Ελληνικής Εταιρείας Εμφιαλώσεως Α.Ε να αρνηθεί τη πρόσβαση στην Τοποθεσία ή σε κάποιο τμήμα αυτής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

6. Δηλώσεις
Το Περιεχόμενο της παρούσας τοποθεσίας μπορεί να περιέχει ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη. Αλλαγές μπορούν να γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην παρούσα τοποθεσία ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιάλωσης Α.Ε, ωστόσο, δεν δεσμεύεται για την ανά τακτά διαστήματα ανανέωση των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα τοποθεσία. Επιπρόσθετα, η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιάλωσης Α.Ε δεν εγγυάται ότι η παρούσα τοποθεσία θα λειτουργεί συνεχώς και χωρίς σφάλματα, ότι οι ελλείψεις θα διορθώνονται περιοδικά ή ότι θα είναι συμβατή με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό του χρήστη.

Πληροφορίες, συμβουλές και απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα τοποθεσία δεν πρέπει να λαμβάνονται ως βάση για τη λήψη προσωπικών, νομικών, οικονομικών και άλλου τύπου αποφάσεων. Πρέπει να συμβουλευτείτε έναν κατάλληλο επαγγελματία για να λάβετε συγκεκριμένες συμβουλές που θα ταιριάζουν στη δική σας περίπτωση.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΑΣ ΔΙΔΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ, ΡΗΤΗΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Επισημαίνεται ότι ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό των συνεπαγόμενων εγγυήσεων, οπότε μερικοί από τις παραπάνω περιορισμούς ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. Χωρίς τον περιορισμό των προαναφερθέντων, η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε δεν εγγυάται ούτε δηλώνει ότι η χρησιμοποίηση του περιεχόμενου από εσάς δε θα καταπατά τα δικαιώματα τρίτων ούτε ότι το περιεχόμενο θα είναι ακριβές, πλήρες και ενημερωμένο. Επιπρόσθετα, σε ό,τι αφορά συζητήσεις, συνομιλίες, δημοσιεύσεις, μεταδόσεις, πίνακες ανακοινώσεων κλπ που μπορεί να βρίσκονται στην παρούσα Τοποθεσία, η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη λόγω υλικού με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, ανήθικο, σκανδαλώδες, πορνογραφικό, βλάσφημο περιεχόμενο ή οποιουδήποτε υλικού που θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο το νόμο, και εμπεριέχεται στην παρούσα Τοποθεσία.

Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για πληροφορίες που δεν παρέχονται στην παρούσα Τοποθεσία ή για την αδυναμία των υπηρεσιών που προσφέρονται στην παρούσα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των υπηρεσιών ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των ομαδικών μεταδόσεων μέσω του διαδικτύου (webcast).

7. Περιορισμός ευθύνης
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ. ΤΟΣΟ Η COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ Α.Ε ΟΣΟ ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΗΘΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ή ΑΠΟ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΕΙΤΕ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΛΛΕΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΓΝΩΣΤΗ. Επισημαίνεται ότι ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό των συνεπαγόμενων εγγυήσεων, οπότε μερικοί από τις παραπάνω περιορισμούς ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ, Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ.

8. Βλάβη-αποζημίωση
Συμφωνείτε να υπερασπίζεστε την Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε έναντι αξιώσεων ή διώξεων που εγείρονται από οποιοδήποτε τρίτο κατά της Coca-Cola Ελληνικής Εταιρείας Εμφιαλώσεως Α.Ε και οφείλονται στην χρήση της Τοποθεσίας από εσάς ή σε άλλες πράξεις και παραλείψεις. Η «χρήση» της παρούσας Τοποθεσίας περικλείει την οποιαδήποτε χρήση τρίτων που έχουν πρόσβαση στην Τοποθεσία μέσω του υπολογιστή σας. Σε αυτή την περίπτωση, αποδέχεστε να καταβάλετε στην Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε τα έξοδα, την αποζημίωση και τη δικαστική δαπάνη (συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής των δικηγόρων) που επιβάλλονται στην Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε ή βαραίνουν την Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε, και προέρχονται από αξιώσεις ή νομικές διώξεις.

9. Σύνδεσμοι προς άλλες τοποθεσίες
Η παρούσα Τοποθεσία περιέχει συνδέσμους που ανήκουν ή λειτουργούν υπό την επίβλεψη τρίτων εκτός της Coca-Cola Ελληνικής Εταιρείας Εμφιαλώσεως Α.Ε. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για δική σας ευκολία. Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για την λειτουργία τους, το περιεχόμενό τους, τις πολιτικές απόρρητου που ακολουθούν ή την ασφάλεια αυτών των τοποθεσιών. Χωρίς να περιορίζεται στα παραπάνω, η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε αποποιείται συγκεκριμένα την ευθύνη αυτή εάν οι τοποθεσίες:

Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε δεν ενστερνίζεται το περιεχόμενο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτές τις τοποθεσίες και δεν συνδέεται με τους διαχειριστές των τοποθεσιών αυτών. Εάν συνδεθείτε με αυτές τις τοποθεσίες ή την παρούσα Τοποθεσία, το πράττετε με δικό σας κίνδυνο και χωρίς την άδεια της Coca-Cola Ελληνικής Εταιρείας Εμφιαλώσεως Α.Ε.

10. Σύνδεση με την παρούσα Τοποθεσία
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ, ΜΗΝ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ.

Εάν επιθυμείτε να δημιουργήσετε συνδέσμους υπερκειμένου (hyperlinks) στην παρούσα Τοποθεσία, μπορείτε να το πράξετε μόνο εφόσον συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους:

Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το δικαίωμα που χορηγείται στην παρούσα παράγραφο 10 λόγω παραβίασης των όρων χρήσης και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την παραβίαση αυτή.

Δεσμεύεστε ότι θα προβείτε στην πλήρη αποζημίωση της Coca-Cola Ελληνικής Εταιρείας Εμφιαλώσεως Α.Ε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που υπέστη η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε ή οποιαδήποτε από τις εταιρείες του ομίλου της λόγω παραβίασης της παραγράφου 10.

11. Λογισμικό διαθέσιμο σε αυτή την Τοποθεσία
Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα επί του λογισμικού που είναι διαθέσιμο για λήψη από την Τοποθεσία ανήκουν στην Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε ή στους παροχείς/ αδειοδότες αυτής. Για να υπάρξει πρόσβαση σε πληροφορίες στην παρούσα Τοποθεσία, θα πρέπει ενδεχομένως να υπογράψετε άδεια με τρίτους παροχείς λογισμικού (όπως την Adobe). Η δυνατότητά σας να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μπορεί να εξαρτηθεί από το κατά πόσο έχετε υπογράψει τέτοιες άδειες. Η χρήση του λογισμικού διέπεται από τους όρους κάθε σύμβασης παροχής αδείας που εμπεριέχεται στο Λογισμικό. Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη διευθέτηση τέτοιων αδειών. Μην εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε λογισμικό εάν δεν αποδέχεστε τη σχετική άδεια χρήσης. Κατά τη λήψη λογισμικού από την παρούσα Τοποθεσία, το πράττετε με δικό σας κίνδυνο.

12. Αναθεώρηση των όρων
Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, και χωρίς ειδοποίηση, να αναθεωρήσει τους προαναφερθέντες όρους με την ανανέωση αυτού του κειμένου. Δεσμεύεστε από τέτοιες αναθεωρήσεις και πρέπει, ως εκ τούτου, να επισκέπτεστε περιοδικά αυτή τη σελίδα για να εξετάζετε τους πρόσφατους όρους χρήσης. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή των όρων χρήσης από εσάς, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει εγγράφως με την Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε.

13. Γενικά
Οι όροι χρήσης και η χρήση της παρούσας Τοποθεσίας διέπονται από τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας, ανεξάρτητα από την επιλογή των διατάξεων του νόμου. Τα δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας που βρίσκονται στην Αγγλία είναι αρμόδια για την εκδίκαση των όποιων διαφορών προκύψουν ή σχετίζονται με τους όρους χρήσης ή/και την παρούσα Τοποθεσία ή στις οποίες διαφορές οι όροι χρήσης ή/και η Τοποθεσία αποτελούν ουσιώδες γεγονός.

Εάν η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε αποφασίσει να αποποιηθεί οποιαδήποτε αθέτηση δέσμευσης που απορρέει από τους όρους χρήσης, τότε τούτο δεν σημαίνει ότι η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε αποποιείται οποιαδήποτε άλλη αθέτηση τώρα και στο μέλλον.

Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους όρους χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από άλλη συμφωνία.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα των όρων χρήσης θεωρηθεί ότι δεν ισχύει ή δεν μπορεί να εφαρμοστεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των παραιτήσεων από εγγυήσεις και των περιορισμών ευθύνης, τότε ο άκυρος και ανεφάρμοστος όρος θα αντικατασταθεί από έναν ισχύοντα και εφαρμόσιμο όρο που θα μοιάζει σε περιεχόμενο με τον αρχικό, ενώ η ισχύς των υπόλοιπων όρων θα παραμείνει ως έχει.

Η τυπωμένη έκδοση της παρούσας Τοποθεσίας και των όρων χρήσης και οποιασδήποτε γνωστοποίησης σε ηλεκτρονική μορφή θα γίνεται αποδεκτή σε δικαστικές ή διοικητικές διώξεις.

Συμφωνείτε ότι δεν υφίσταται σχέση ομόρρυθμης εταιρείας ή σύμπραξης, πρόσληψης ή σχέση εκπροσώπησης με την Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε ως απόρροια των όρων χρήσης ή της χρήσης της παρούσας Τοποθεσίας από εσάς.